Transport

Duitsland zet in op een grote landelijke proef met ecocombi's. Deelname staat open voor iedereen die aan de eisen voldoet. Een landelijke werkgroep gaat zich buigen over de invulling van de voorwaarden. Staatssecretaris Scheuer heeft dat bevestigd in een gesprek met Speditions- und Logistikverband DSLV.

De geplande test met ecocombi's van 25,25 meter in Duitsland gaat zeker door en start begin 2011. Staatssecretaris Andreas Scheuer (CSU) meldt dat de proef zelfs met prioriteit staat genoemd in het beleidsplan van minister Peter Ramsauer (CSU). Officieel wordt de ecocombi op het verkeersministerie nu Lang-Lkw genoemd. Intussen hebben meer dan 300 middelgrote transportbedrijven belangstelling voor de proef van 1 à 1,5 jaar getoond.
Volgens Scheuer wil de Duitse regering een landelijke proef waarbij alle deelstaten ecocombi's moeten toestaan. Om dat te realiseren is een speciale ontheffing nodig. Een direct gevolg van deze ontheffing is dat deze geen begrenzing van het aantal deelnemende voertuigen toelaat. In tegenstelling tot eerdere berichten, waarbij nog sprake was van maximaal 100 tot 150 ecocombi's, komt deelname dus open te staan voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet.
De opzet lijkt daarmee op de ervaringsfase in Nederland waar ook geen beperkingen voor het aantal deelnemers en voertuigen gelden. Het betekent volgens Scheuer ook dat het niet nodig is voor bedrijven om zich nu al aan te melden om zo meer kans te maken straks aan de proef te kunnen deelnemen. Grote vraag is natuurlijk hoe de precieze voorwaarden eruit komen te zien. Een landelijke werkgroep zal daarvoor in juni voor het eerst bij elkaar komen. Zij zullen met een eerste opzet komen die daarna verder uitgewerkt zal worden. De eerdere proeven in Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen zullen hierbij als voorbeeld dienen. Vanuit deze achtergrond is het waarschijnlijk dat wordt vastgehouden aan de zogenaamde BO-Kraftkreis voor de bestreken baan.
Voor veel bestaande Nederlandse ecocombi's zal dat problemen opleveren omdat de Duitse eisen strenger zijn dan die van ons land. Ook over het maximumgewicht is nog geen besluit genomen. TLN hoopt op 46 ton, maar het is meer waarschijnlijk dat het 40 ton, respectievelijk 44 ton voor gecombineerd vervoer, gaat worden. Ook moet niet worden uitgesloten dat er nog allerlei veiligheidseisen als ESP, spoorassistent en ACC verplicht worden.

Transport levert een belangrijke bijdrage aan onze welvaart. Mede door de beschikbaarheid van goederenvervoer kunnen we leven zoals we leven. Maar zonder adequate infrastructuur kan het goederenvervoer niet voorzien in de dagelijkse behoeften aan producten. Daarom is een goede bereikbaarheid niet zozeer belangrijk voor het transport op zich, maar voor de economie en de samenleving als geheel.
De laatste jaren is het aantal files in Nederland sterk gegroeid. Alleen al op de autosnelwegen is het aantal files sinds 1990 verzesvoudigd. De kwaliteit van de dienstverlening komt daardoor onder druk te staan; de betrouwbaarheid van de vervoerdiensten neemt af. De transportsector probeert waar mogelijk de files te mijden, door op andere tijden en via andere routes te rijden. Maar daar zijn grenzen aan.